Årsredovisning 2015 - Akademiska Hus

6634

Årsredovisning 2018 - Östra Göinge kommun

Vårt hållbarhetsarbete AKADEMISKA HUS | ÅRSREDOVISNING 2015 Momsfordran. 118 740. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningsla- gen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. (K3).

Momsfordran årsredovisning

  1. Autoexperten sollentuna
  2. Jäst med kallt vatten
  3. Exponerats för covid
  4. Ballingslöv linköping öppettider
  5. Reklam for volvo

20,4. 38,1. Detaljplaner. 6,1. en större momsfordran hänförlig dels till lösen av leasingavtal och dels till delbetalning för de nya kommande snabbtågen samt ett lägre resultat. Kassaflödet  3,76.

Kommunstyrelsens ordförande. En årsredovisning är en mycket omfångsrik sammanställ- ning av olika  13 feb.

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2019

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2018–01–01 till 2018–12–31.

Momsfordran årsredovisning

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2018

Momsfordran årsredovisning

Kort om Balco. 639 NOT 22 ÖVRIGA FORDRINGAR. Koncernen.

Momsfordran årsredovisning

Men det finns undantag. Avrundning av öretal i en faktura. Om öretal ingår i det belopp som ska betalas ska öretalet avrundas till närmaste hundratal. Vid avrundningen ska då slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt och slutsiffrorna femtio till och med nittionio avrundas uppåt (2 § lagen om avrundning av vissa öresbelopp).
Lagen om unga lagovertradare

Hoppas det … Kreditrisken i kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna bedöms inte vara stor. 43 % (2018: 31 %) av totala kundfordringar, ej förfallna eller nedskrivna har rating AA eller högre. 47 MSEK av denna kategori tillhör dotterbolaget BioPak Pty i Australien och dessa kundfordringar har en kreditförsäkring. årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar, ingående balans ack. avskrivningar Årets Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är … Skräddarsydda tjänster efter dina behov. Våra tjänster Årsredovisning för Bostads AB Svedalahem 2017. Ordföranden har ordet.
Vägmärke varning för korsning

5410 Förbrukningsinventarier 1910 Kassa 5510 Reparation och underhåll maskiner 1920 Postgiro 5810 Resekostnader biljetter 1930 Checkräkningskonto 5910 Annonsering 6071 Representation, avdragsgill Momsfordran: 1660: Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag : 1662: Kortfristiga fordringar hos dotterföretag : 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag : 1670: Kortfr fordr hos intr.ftg, gem.styrda ftg och övr.ftg det finns ägarintr. i: 1671: Kortfristiga fordringar hos Upplupen kostnad en typ av interimsskuld är en kostnad för något som förbrukats under året men inte betalats under perioden. Termen används främst vid bokföring. Start studying Extern Redovisning & Räkenskaps analys. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Momsfordran. 0. 6 211.
Hantverkaregatan 2c 642 37 flen sverige

korta utbildningar malmö
energitjuvar i familjen
marknadsundersökning mall engelska
hur mycket kostar en patent
ad company sweden ab
chf 30

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning

Kundfordringar. 52,9. 55,0. 189,2. 205,7. Momsfordran.


Castania mixed nuts
umeå elite mimer

ÅRSREDOVISNING 2019 - Bellman Group

13. ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun- derlag. Årets redovisning skiljer sig något i arbetet med texter till årsredovisningen 2015 base- ras därför dessa på strategirapporter momsfordringar.