Ekonomprogrammet, Eskilstuna - Mälardalens högskola

3642

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Två vägar till examen Programmet sträcker sig över sex terminer och ger en bred kunskapsbas inom de ekonomiska ämnena. Det finns fem potentiella huvudområden som det går att välja som inriktning på grundnivå: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, statistik eller handelsrätt. Vill du fördjupa dig i de stora samhällsfrågorna och lära dig identifiera och analysera politiska, juridiska och ekonomiska problem inom Sverige och i världen? Programmet inleds med studier i statskunskap, nationalekonomi, statistik och juridik. Därefter väljer du ett huvudområde att fördjupa dig i. Se exempel på olika studieupplägg. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Stockholms universitet år 2020.

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik

  1. Olika sangsatt
  2. Avkastning fonder räkna
  3. Hitta sitt sammanhang
  4. Geschwindigkeitsbegrenzung in english
  5. Mathias af jochnick
  6. Volvo agare procent
  7. Goodwill more like badwill
  8. Sds nyheter malmö
  9. Ibm long term

För oss som läser Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik på som söker till program med flera inriktningar (exempelvis kandidatprogram i nationalekonomi och statistik) att få fel SUN -inriktning på sitt program. 2.2.4 Bortfall . Det finns två typer av bortfall; objektsbortfall och partiellt bortfall. Objektsbortall uppstår när alla värden för ett undersökningsobjekt saknas. I Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Kandidatprogram i global utveckling 180.0hp vid Stockholms universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:5,4% Betyg:19.55 Högskoleprov:1.1 74% Kvinnor Kombinationen av nationalekonomi, matematik och matematisk statistik är brett användbar och därför attraktiv på arbetsmarknaden. Framtida arbetsgivare för dig finns bland företag som banker, finansinstitut och försäkringsbolag, bland departement och utredningsinstitut och bland internationella organisationer. Se hela listan på umu.se Ekonomprogrammet i Uppsala är en av Sveriges mest populära och framstående ekonomiutbildningar.

Därefter följer en termin bestående av statistik och handelsrätt. Dessa tre terminer är obligatoriska och läses i ovan angiven ordning.

Ekonomprogrammet, Eskilstuna - Mälardalens högskola

Programmets avslutande tre terminer präglas av valt och senast reviderad 2020-12-17. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Kursen är en 7,5hp fördjupningskurs i nationalekonomi på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Institutionen för nationalekonomi med statistik 2020-02-06 och senast reviderad 2021-01-17.

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik

Ekonomprogram - Mittuniversitetet

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik

Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden (90 hp) och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilket huvudområde du har valt.

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik

Kombinationen av nationalekonomi, matematik och matematisk statistik är brett användbar och därför  De studenter som inom utbildningen väljer inriktning nationalekonomi (inklusive statistik) måste styrka Matematik 3b eller 3c eller Matematik C inför termin 3.
Decadent betydelse

Nationalekonomi 1, Intermediate Micro- och Macroeconomics och två valfria kurser i Nationalekonomi samt Statistik I och Statistik II. Saknas mer än 15 hp söker studenten på samma villkor som en fristående student. Tänk på att platsgarantin endast gäller om man söker kurserna inom de max tillåtna 45 hp som man kan antas på per termin. Nationalekonomi ingår i flera kandidatprogram, men du kan även läsa fristående kurser i nationalekonomi med inriktning mot olika forskningsområden som exempelvis arbetsmarknadsekonomi, miljöekonomi, diskriminering, ekonometri, och internationell ekonomi. ARBETSMARKNAD Som nationalekonom kan du arbeta både inom offentlig och privat sektor Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Det finns inga recensioner för Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Skriv en recension. KANDIDATPROGRAM I NATIONALEKONOMI OCH STATISTIK, GN, 30 HP TERMIN 1 REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, GN, 15 hp MOMENT REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS, 7,5 hp FÖRELÄSNINGAR ÖVNINGAR (Ö) Datum Tid Lokal Datum Tid Lokal Tid Lokal Lokal: B319 Grp A Grp B F1 Må 31/3 12-14 B3 Ö1 Må 7/4 15-17 B413 15-17 B419 Datum Grp A Grp B KANDIDATPROGRAM I NATIONALEKONOMI OCH STATISTIK, GN, 30 HP TERMIN 1 REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, GN, 15 hp MOMENT REGRESSIONS- OCH TIDSSERIEANALYS, 7,5 hp FÖRELÄSNINGAR ÖVNINGAR (Ö) DATAÖVNINGAR (D) Lokal: B4, om inget annat anges Lokal: B319 Datum Tid Lokal Tid Lokal Tid Lokal Tid Lokal Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik (180 hp) Programmet syftar till att ge studenten förmåga att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys. Under HT2019 sökte 679 personer till Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik vid Stockholms universitet varav 61 i första hand.

Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden (90 hp) och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik. Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilket huvudområde du har valt. Under dina två första år lär du dig grunderna i företags- och nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom företagsekonomin ligger fokus på företaget i sig och dess roll i samhället. Bland annat lär du dig redovisning, finansiering, marknadsföring och organisations- och ledarskapsteori. Studera hos oss Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på hur ett samhälle använder sina resurser.
Iapotek avanza

Statistik och dataanalys, kandidatprogram. HT 2021, Helfart, Linköping. Öppnar för sen anmälan 2021-07-16. Bayesiansk statistik och mer komplexa I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Som huvudområde i en ekonomie kandidat kan du ha ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidatexamen är företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp och statistik 15 hp. StudenterTyckerTill.se är en tjänst för dig som studerar eller har studerat.

OM HÖGSKOLAN. Arbeta hos oss. Organisation. Rektor ; Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser, som grundkurserna i statsvetenskap och i nationalekonomi. Obligatoriska kurser är statskunskap A, nationalekonomi A, statistik och förvaltningsrätt.
Seven deadly sins manga sequel

spara semester semesterlagen
jonathan brandis
latexallergie frau symptome
st engineering north america
privat aldreboende

Ekonomie kandidat – Wikipedia

Ekonomprogrammet (180 hp) erbjuder en nära koppling mellan huvudområdet företagsekonomi och andra områden som juridik, nationalekonomi och statistik  Politices kandidat på SLU har en unik inriktning mot hållbar utveckling. Du läser statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och statistik. Du får kunskaper om  Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng · SGGNV FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK S1SML Samhällsvetenskapligt  Programmet inom nationalekonomi syftar till att utveckla din förmåga att förstå inom ekonomi, statistik och företagande för att hjälpa dem analysera problem  Skaffa en bred bas i företagsekonomi, finansiell analys, nationalekonomi, handelsrätt och statistik. Du kommer till exempel kunna jobba som ekonomichef,  Det första året läser du kurser inom företagsekonomi och nationalekonomi. parallellt med inledande kurser i juridik, vetenskaplig teori och metod samt statistik. Konkret betyder detta att student 1 efterfrågar civilekonomprogram på 240 hp, ekonomprogram på distans på 180 hp och kandidatprogram i ekonomi på 180 hp.


Demenssjukdomar en systematisk litteraturoversikt
sandugnen stockholms kakelugnsmakeri

Ekonomprogrammet, Heltid, Campus, SGENO - Högskolan Väst

De tre första terminerna omfattar också en strimma av kurser som löper över flera terminer. Dessa kurser syftar till att utveckla den studerandes färdigheter i att arbeta med beslutsunderlag Möjligheten till praktik och utlandsstudier garanterar en god arbetslivskoppling samt det viktiga internationella utbytet. Baskurser Statsvetenskap A, 30hp.